Kıkırdamak kelimesinin sözlük anlamı nedir ?

Canbek

Global Mod
Global Mod
KAkArdamak: SAzlA14k AnlamA ve KullanAmA

KAkArdamak, bazen agA14lA14msemeka olarak da tanAmlanabilen, A14AA14ncA14 tekil AahAs iAin kullanAlan bir fiildir. SAzlA14k anlamA olarak, kAkArdamak "iki kiAin arasAndaki kAsa bir gA14lA14mseme veya gA14lA14Ameyle karAAlaAtArAlabilecek bir hareketi ifade etmek" olarak tanAmlanAr.

KAkArdama, genellikle Aevredeki kiAilerin davranAAlarAnAn kAsa bir onayA olarak kabul edilir. Bir kAkArdama, konuAan kiAinin Aok konuAmaya gerek duymaksAzAn konuAmuA olduAunu gAsterir. KAkArdama, AoAu zaman konuAan kiAinin konuAmasAnAn Aok kAsa olmasAna raAmen, ortamda bulunan kiAilerin AoAunun duyduAu ve anladAAA bir harekettir.

KAkArdama, kiAinin konuAmaya baAlamadan Ance bir konuAmanAn konusunu deAiAtirerek, konuAmanAn kAsaltAlmasAnA saAlamak iAin de kullanAlabilir. Bir konuAmanAn kAsaltAlmasA, konuAmanAn daha kAsa sA14rede bitmesini saAlamak iAin kullanAlAr.

KAkArdamak, aynA zamanda kiAinin A14zA14ntA14 veya hA14zA14n iAinde olduAunu ifade etmek iAin de kullanAlabilir. KAkArdamak, kiAinin anlAk olarak A14zgA14n olduAunu veya A14zA14ldA14AA14nA14 ifade etmek iAin kullanAlabilir.

KAkArdamak, aynA zamanda kiAinin tavrA ve duygularAnA ifade etmek iAin de kullanAlabilir. Bir kiAinin, Afke veya kAzgAnlAk duyduAunu ifade etmek iAin kAkArdamak kullanAlabilir.

KAkArdamak, diAer insanlarla etkileAim kurmak ve uyum iAinde olmak iAin de kullanAlabilir. BAyle bir durumda, bir kiAi, kAkArdamak kullanarak diAer kiAiyle arasAndaki iletiAimin daha rahat ve AzgA14r olmasAnA saAlayabilir.

KAkArdamak, aynA zamanda kiAiler arasAndaki diyalogu harekete geAirmek iAin de kullanAlabilir. Bu durumda, bir kiAi, kAkArdamak kullanarak, diAer kiAinin konuAmaya baAlamasAnA veya aAAklayAcA bir konuAma yapmasAnA saAlayabilir.

KAkArdama, AoAu zaman kiAiler arasAndaki iletiAimi kolaylaAtArmak iAin kullanAlAr.