dogumda vakum ?

Canbek

Global Mod
Global Mod
Dogumda Vakum | gebelik dogum hamilelik yumurtlama gunu


Vakum plastik veya metal can seklinde bir alettir. Bebegin basna uygulanr. Negatif basnc ile bebegin basna yapsarak annenin knmasndan bagmsz olarak bebegin dsar ckarlmasn saglar. Forseps kask seklinde iki metal alettir. Bu da bebegin basnn iki yanna uygulanp kitlenir. Ardndan doktor dikkatlice bebegin basn dsar ceker. Vakum veya forseps ile bas dogurtulduktan sonra bebegin vucudu dikkatlice ckarlr. Vakum veya forseps su hallerde kullanlmaktadr : Annenin knmasnn riskli oldugu baz hastalklar ( kalp hastalklar gibi )
Annenin dogum annda yeterli knamamas
Bebegin ckmda kalp seslerinin bozulmas , skntya girmesi
Rahim tam acldktan sonra belirli bir surede dogumun gerceklesememesi
Prematur dogum gibi bebegin basnn dogum kanalnda sksmadan ckarlmasn gerektiren durumlar. ( bu durumda bebegin bas forseps ile korunur. ) Vakum veya forseps bebegin veya annenin saglg ile ilgili problemler ortaya cktgnda kullanlanYontemlerdir. Her iki mudahalenin de kendine gore riskleri vardr. Bu nedenle zorunlu olmadkca kullanlmazlar.