Cila nın anlamı nedir ?

Canbek

Global Mod
Global Mod
Cila, yA14zeyleri parlatmak veya korumak iAin kullanAlan bir ajan olarak tanAmlanabilir. Cila, yA14zeylerin A14zerinde kalAcA bir koruyucu film oluAturur. Cilalar, genellikle hava koAullarAna, suya ve kimyasal maddelere karAA dayanAklAlAk saAlamak iAin kullanAlAr. Cila, AoAu zaman ahAap, metal, plastik gibi birAok farklA yA14zey iAin kullanAlAr.

Cila Nedir?

Cila, herhangi bir yA14zeyin kir, Aizik veya tozdan korunmasA iAin kullanAlan bir ajan olarak tanAmlanabilir. Cilalar, yA14zeyinizi gA14zelleAtirmek ve onlara parlak bir doku vermek iAin de kullanAlabilir. Cilalar, ahAap, metal, plastik ve diAer yA14zeyleri korumak iAin AoAu zaman kullanAlAr. Genellikle sAvA veya sA14blimasyon formunda bulunan cilalar, A14reticiler tarafAndan AeAitli yA14zeylere uygun olarak formA14le edilirler.

Cila NasAl UygulanAr?

CilayA uygulamak iAin, Ancelikle temiz ve kuru bir zemin aranAr. ArdAndan, cilaya uygun cilalamalA bir bez kullanAlarak cila sA14rA14lA14r. Cilalama hareketleri, dairesel olarak yA14zeyden uzaklaAan doAru hareketlerle uygulanAr. Cila, Azellikle ahAap yA14zeylerde, kA14AA14k ve sAk hareketlerle uygulanAr. Cila sA14rA14ldA14kten sonra, yA14zey, bir kumaA parAasAyla kurutulur veya kurumasA beklenir.

Cila FarklA YA14zeyler AAin FarklAdAr?

Evet, cilalar, farklA yA14zeyler iAin farklA formA14lasyonlara sahiptir. AhAap yA14zeyler iAin, cila, sAvA ya da toz halinde olabilir. Metal yA14zeyler iAin, cila, sAvA ya da aerosol halinde olabilir. AhAap iAin sAvA cila, metal iAin aerosol cila daha iyi AalAAAr.

Cila Neden KullanAlAr?

Cila, yA14zeyleri korumak iAin AoAu zaman kullanAlAr. Cila, yA14zeyleri gA14zelleAtirmek ve onlara parlak bir doku vermek iAin de kullanAlabilir. Cila, ayrAca yA14zeylerin kir, Aizik veya tozdan korunmasAnA saAlar. Cila, ayrAca hava koAullarAna, kimyasal maddelere ve suya karAA dayanAklAlAk saAlamak iAin de kullanAlAr.