CBSE Kurul Sınavı 2023 Canlı: 12. Sınıf biyoloji ödevi sona eriyor, analiz yakında

Kizilcik

Member
CBSE 12. Sınıf: Biyoloji Kağıt Analizi


Tüm sorular esas olarak aşağıdaki bölümlerde ele alınmıştır –

insan sağlığı ve hastalığı

Biyoteknoloji ilkeleri ve süreçleri

ekoloji

insan üremesi

Kalıtım ve Varyasyon İlkeleri

Toplam 12 kolay soru, 18 orta soru ve 3 zor soru vardı. Çalışma, öngörülen müfredatın hemen hemen tüm bölümlerini kapsayan beş bölüme (A, B, C, D & E) ayrılmıştır. Sorulan MC soruları kolaydı ve puanlandı, ancak iddia ve gerekçelendirme soruları biraz zordu.

Harita tabanlı sorular, özellikle zoolojide, eleştirel düşünmeyi gerektiriyordu.

CBSE Sınıf 12 Biyoloji Belgesi orta zorluktaydı.

Geçen yılla karşılaştırıldığında, bu yılki biyoloji benzer bir zorluk düzeyine sahipti.

Smita Mudliyar Akademik Direktör (Tıp) – Aakash Byju’s Digital