CBSE Kurul Sınavı 2023 Canlı: 10. Sınıf Sosyal Bilimler Belgesi sona eriyor, analize bakın

Kizilcik

Member
CBSE 12. Sınıf Sosyal Bilimlerin Kesitsel Analizi


Soru kağıdının A Bölümü, doğrudan ve zor soruların bir karışımı ile nesnel sorulardan oluşuyordu. Bu bölüm aynı zamanda yetkinlik bazlı sorulara da odaklanmıştır.

Bu bölüm, aşağıdaki soru türlerine uygun bir Assertion Reason meleziydi.

Soru kağıdının B Bölümü basitti ve daha çok doğrudan sorulara odaklanıyordu.

Soru kağıdının C Bölümü, teorik ve uygulama sorularının bir karışımıydı.

Bölüm D, analitik sorulardan oluşuyordu.

Bölüm E, 3 orta düzey vaka temelli sorudan oluşuyordu.

Bölüm F, tarihten iki set harita ve coğrafyadan üç set haritadan oluşuyordu.

Genel olarak, daha fazla yetkinliğe dayalı sorularla kolay bir işti.

– Abhilasha Pandey, TGT Sosyal Bilimler, Seth Anandram Jaipuria Okulu, Lucknow.