Arşiv yapmak ne demek ?

Canbek

Global Mod
Global Mod
Arsiv yapmak, onemli veya belirli bir alandaki bilgileri ozetli veya ayrntl bir bicimde saklamay ve kullanlr hale getirmeyi amaclayan bir surectir. Bu surec, arsivlerin olusturulmas, yonetilmesi ve saklanmas gibi bir dizi anahtar aktiviteyi icerir. Arsivler, arsivci veya arsiv gorevlisi tarafndan olusturulur ve daha sonra kaynak olarak kullanlmak uzere saklanr. Arsivler, arsivci tarafndan arsiv yonetimi, arsiv arastrma, arsiv koruma, arsiv kullanm ve arsiv cozumlemesi gibi temel aktivitelere dayanmaktadr.

Arsiv Olusturmak

Arsiv olusturmak, arsivci tarafndan arsivin olusturulmas ve arsivlenmesi surecinin ilk ve en onemli asamasdr. Bu surec, arsivlenmesi gereken bilgi ve belgelerin toplanmas ve arsiv konusunda alnacak kararlarn belirlenmesi gibi anahtar aktiviteleri icerir. Arsivci, arsivlenmesi gereken bilgileri ve belgeleri belirli kategorilerde snflandrr ve arsiv yonetim sistemi icin gerekli altyapy saglar.

Arsiv Yonetimi

Arsiv yonetimi, arsivci tarafndan arsivin olusturulmas ve arsivlenmesi surecinin ikinci asamasdr. Bu surec, arsivlenen bilgi ve belgelerin bir arsiv yonetim sisteminde arsivlenmesi gibi anahtar aktiviteleri icerir. Arsiv yonetim sistemi, arsivci tarafndan olusturulan arsiv girislerinin arsivlenmesi, arsivlenen bilgilerin kategorize edilmesi, arsivlenen bilgilerin arsivlenme surecinin izlenmesi, arsivlenen bilgilerin korunmas ve arsivlenen bilgilerin arsiv yonetim sisteminden kullanm gibi temel aktiviteleri icerir.

Arsiv Arastrmas

Arsiv arastrmas, arsivci tarafndan arsivin olusturulmas ve arsivlenmesi surecinin ucuncu asamasdr. Bu surec, arsivlenen bilgi ve belgelerin arsivlerde arandg ve kullanldg, arsivlenen bilgilerin arsivlenme surecinin izlendigi, arsivlenen bilgilerin arsiv yonetim sistemi kullanmnn arttrldg ve arsivlenen bilgilerin daha iyi anlaslmasna yardmc olan arsiv arastrma aktivitelerini icerir.