Alabalığın diğer adı nedir?

Karamuk

Global Mod
Global Mod
Alabalıkların Diğer Adları ve Anlamları

Alabalık, birçok farklı kültürlerde kullanılan bir tür balık olarak bilinir. Alabalık, çoğu zaman küçük olması ve çoğu zaman balıkçılık amaçlı kullanılmasıyla özdeşleşmiştir. Alabalıklar çoğunlukla akarsular, göller, denizler ve diğer akvaryumlar gibi su ortamlarında bulunur. Alabalıklar, dolayısıyla, çoğu kültürlerde özel adlarla anılır.

Char: İngilizcede, alabalıkların en yaygın olarak kullanılan adıdır. Char, Latince'deki Cyprinidae (alabalıklar) ailesinden gelen bir kelimedir.

Trout: İngilizcede, tatlı su alabalıklarına verilen isimdir. Trout, Avrupa İngilizcesi için kullanılır ve genellikle aynı aileye ait balıklar hakkında kullanılır.

Gökkuşağı Alabalığı: Gökkuşağı alabalığı, başka alabalık türleri ile karıştırılmaması gereken ve genellikle küçük alabalıkların içinde bulunduğu bir tür alabalıktır.

Lepisma: İspanyolca'da alabalığın ismidir. Lepisma, alabalığın Latince ismi olan Cyprinus carpio'dan türetilmiştir.

Carp: Alabalıkların İngilizce adıdır. Alabalıkların Latince ismi olan Cyprinus carpio'dan türetilmiştir.

Goldfish: Japonca'da alabalığın ismidir. Goldfish, alabalıkların Latince ismi olan Cyprinus carpio'dan türetilmiştir.

Carassius: Latincede alabalığın ismidir. Carassius, alabalıkların Latince ismi olan Cyprinus carpio'dan türetilmiştir.

Alabalıklar çok yaygın bir tür olmasına rağmen, her biri ile özdeşleşen özel isimleri vardır. İngilizce dilinde, alabalıkların en yaygın olarak kullanılan ismi Char'dır. Diğer dillerde, alabalıkların isimleri Lepisma (İspanyolca), Carassius (Latince), Goldfish (Japonca) ve Trout (Avrupa İngilizcesi) olarak adlandırılır. Gökkuşağı alabalığı, başka alabalık türleri ile karıştırılmaması gereken özel bir tür alabalıktır.