Sosyal içe kapanıklık nedir ?

Kuzey

Global Mod
Global Mod
Sosyal ice kapanklk, insanlar arasndaki iliskilerde sosyal cekilmeyi ifade eden bir terimdir. Insanlar genellikle sosyallesmeyi ve sosyal iliskileri kurmay isterler; ancak baz insanlar, oldukca ice kapank olurlar. Sosyal ice kapanklk, kisinin sosyal etkilesimleri snrlandrmasna ve kendini digerlerinden uzak tutmasna neden olacak bir psikolojik durumdur. Bu makale, sosyal ice kapanklgn nedenlerini, semptomlarn ve tedavilerini acklamaya calsacaktr.

Sosyal Ice Kapanklgn Nedenleri

Sosyal ice kapanklk, cesitli nedenlerden kaynaklanabilir. Kisinin sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmemesi, kaygs veya travmas, sosyal ice kapanklga neden olabilir. Ayrca, catsmal iliskiler, cocukluk cag travmas, anksiyete bozukluklar, depresyon veya sosyal fobi gibi diger psikolojik durumlar da sosyal ice kapanklga neden olabilir.

Sosyal Ice Kapanklgn Semptomlar

Sosyal ice kapanklk, kisinin sosyal iliskileri ciddi derecede snrlamasna neden olur. Kisi, sosyal etkilesimleri ciddi derecede kacnr, sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmez ve digerlerinden uzak durmay tercih eder. Kisi ayn zamanda cevresindeki insanlara kars cekingen ve konuskan olabilir ve sosyal iliskileri kurmak icin guvensiz hissedebilir.

Sosyal Ice Kapanklgn Tedavisi

Sosyal ice kapanklk, sosyal iliskileri ciddi derecede etkileyebildiginden, tedavi edilmesi gerekir. Sosyal ice kapanklg tedavi etmek icin, kisinin anksiyete ve kayg duzeylerini azaltmak ve kendini digerlerinden daha rahat hissetmesini saglamak icin terapi veya ilac kullanlabilir. Ayrca, kisinin sosyal becerilerini gelistirmesi, sosyal cevresine katlmas ve daha fazla insanla etkilesim kurmas da onerilebilir.