Soğuk Savaş dönemi nedir ?

Selin

Global Mod
Global Mod
Soguk Savas donemi, 2. Dunya Savas sonrasnda ortaya ckan ve ABD ve Sovyetler Birligi arasndaki uzlasmazlklara dayanan, siyasi, ekonomik, askeri ve ideolojik catsmalarn yasandg donemdir. 1945 ile 1991 arasnda suren bu donemde, ABD ve Sovyetler Birligi arasndaki iliskiler sksms ve iki ulke arasnda gerilim artmstr.

Soguk Savasn Nedenleri

Soguk Savas doneminin nedenleri, 2. Dunya Savas sonrasnda ortaya ckan siyasi ve ideolojik catsmalara dayanmaktadr. Iki ulke arasndaki en temel catsma, siyasi ideolojilerindeki farkllklar temsil etmektedir. ABD, Bat dunyasnn demokrasisi ve kapitalist ekonomiyi savunurken Sovyetler Birligi, Dogu Bloku'nun sosyalizmi ve komunizmi korudu. Bu iki ulke arasndaki farkl ideolojiler, uluslararas ve bolgesel catsmalara yol act.

Soguk Savasn Etkileri

Soguk Savas donemi, tarih boyunca cok sayda ulkede ve bolgede onemli etkilere neden olmustur. Iki taraf arasndaki gerginlik, uluslararas politikaya etkisi olmustur. Soguk Savas donemi, ulkelerin siyasi ve ekonomik alanlarda birbirleriyle kars karsya gelmesine neden olmustur. Ayrca, bu donemde cok sayda ulkenin Batl veya Dogu Bloku'nun tarafna gecmesi, uluslararas arenada catsmalara ve karsklklara yol acmstr.

Soguk Savasn Sonu

1991 ylnda, Sovyetler Birligi daglnca, Soguk Savas da sona ermis oldu. Bu, tarihte tum zamanlarn en uzun suren catsmasnn sona ermesi anlamna geliyordu. Bu donem, tarih boyunca cok sayda ulkede ve bolgede onemli etkilere neden olmus ve bircok insann olumune yol acmstr. Soguk Savas donemi sona erdiginde, ABD ve diger Batl ulkelerin ekonomik, siyasi ve teknolojik ustunlugu daha da artmstr.