kadın işgücü varlığının en yüksek olduğu sektörler

kadın işgücü varlığının en yüksek olduğu sektörler

Ücretli iş için ücret “hem kayıtlı hem de kayıt dışı maaşlı işçilerde erkeklerde daha yüksektir. (Dosya Fotoğraf) Kadınların eğitim, sosyal ve sağlık hizmetleri ile ev hizmetleri sektörlerinde işgücü piyasasına daha fazla katılımı sağlanırken, tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve balıkçılık gibi alanlardaki varlıkları önemli ölçüde azalmaktadır; madenlerin ve taş ocaklarının işletilmesi; imalat sanayi ve inşaat. Ulusal…