Nüfusun yüzde 60’ı ikinci çeyreğin sonunda 130.000 dolara kadar kazandı

Erkeklerin ortalama geliri 161.252, kadınlarınki ise 116.584 oldu.
Erkeklerin ortalama geliri 1.252, kadınların ise 6.584 oldu.

Ulusal İstatistik ve Nüfus Sayımları Enstitüsü’nün raporuna göre, Gini katsayısına göre gelir dağılımında hafif bir iyileşme ve ekonomide %4,9’luk bir düşüş yaşanırken, nüfusun %60’ı yılın ikinci çeyreği sonunda 130.000 dolara kadar kazanıyordu ( İndeks).

Perşembe günü yayınlanan “Gelir Dağılımı” raporunda da, yılın ikinci çeyreği sonunda istihdam edilen nüfusun en yoksul yüzde 10’unun toplam gelirin yüzde 1,3’ünü, en zengin yüzde 10’unun ise yüzde 28,9’unu yoğunlaştırdığı belirtildi.

O toplamın kişi başına düşen ortalama geliri29,3 milyon kişiye karşılık gelen nüfusun l’i, 87.130 dolara ulaştı iken medyan gelir pkişi başı 65.500 dolar.

Bu arada, daha fazla eşitlik c’ye yansıdıGini katsayısıen büyük eşitlik düzeyi “0” ve en büyük dengesizlik düzeyi “1” olan matematiksel bir ilişkidir.

Böylece kişilerin ailelerinin kişi başına düşen gelirinin Gini katsayısı şuna ulaştı: 0,417 puan değeri,C2022’nin aynı döneminde 0,414’e karşı.

Bu gelir dağılımındaki iyileşme 12 aylık bir dönemde meydana gelen enflasyon %115,6 olduO Maaş Endeksi %108,7 arttı ve ekonomik aktivite %4,9 düştü.

Bu senaryoda, İşsizlik ikinci çeyrekte yüzde 6,2 oldu aykırı Nisan-Haziran 6.9.

Göre çalışan nüfusA ortalama gelir 141.508$ 9,5 milyonluk maaşlı nüfusun ortalama geliri 149.048 dolardı.

Ortalama gelir emeklilik indirimi olan maaşlı insanlar Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108,6 artışla 186 bin 987 dolar olurken, emeklilik indirimi olmayanların ortalama geliri yüzde 112,4 artışla 81 bin 736 dolar oldu.

Toplam nüfusun %62,4’ü18,3 milyon kişi, bir miktar gelir elde etti, kimin ortalama 138.595 dolardı.

Bireysel gelir skalasına göre incelendiğinde, alt tabakanın (1’den 4’e kadar olan dilimler) ortalama geliri 51.196 dolara eşdeğerdi; orta tabakanınki (5’ten 8’e kadar) 132.455 dolar; ve üst tabakanınki (9 ve 10. dilimler) 325.695 dolardır.

Algılayanlar erkekler Onlar bir a ortalama gelir 161.252$bu arada kadınlar 116.584 dolardı.