Balıkçılık faaliyeti Kasım ayında %23,8 düştü

DNU’dan önce bile balıkçılık faaliyeti iyi bir dönemden geçmiyordu.

Ulusal İstatistik ve Nüfus Sayımları Enstitüsü’nün (Indec) raporuna göre, Kasım ayında balıkçılık faaliyeti yıllık bazda %23,8’lik bir düşüş kaydetti; 2023’ün ilk on bir ayında ise %7,1’lik bir düşüş yaşandı.

Bu olumsuz rakamların ötesinde, dikkate değer veriler, Kasım ayındaki balıkçılık faaliyetinin Ekim ayına göre %21,4 daha yüksek olması ve dört aylık bir önceki aya düşüş serisinin kırılmasıydı.

Kasım ayı boyunca, “Balık” grubu geçen yılın aynı ayına göre %10,6 oranında artış kaydederek yılın birikimli düşüşünü %0,8’e düşürdü. Bu tür grubu, endeksin genel düzeyinin yıllar arası değişiminde %6,1’lik olumlu etkiye sahipti.

Balıkçılık Üretimi Kasım 2023.

Onun adına, “Kabuklular” grubu2022 yılının aynı ayına göre yüzde 66 oranında düşüş gösterdi, yani Ocak-Kasım 2023 toplamı yüzde 7,5 oranında düşüş gösterdi. Bu segment endeksin genel seviyesini %24 olumsuz etkiledi

Son olarak, “Yumuşakçalar” grubu Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %93,5, birikmiş dönemde ise %11,3 oranında düşüş kaydetti. Genel düzeyde görülme sıklığı %5,8 ile negatifti.